Przez wady postawy ciała należy rozumieć pewne odchylenia od przyjętych cech właściwej postawy, które zdeterminowane są płcią, wiekiem oraz typem budowy ciała.

Nieprawidłowa postawa może mieć charakter nawykowy określany mianem błędów postawy, w takiej sytuacji nie ma jeszcze zmian strukturalnych i deformacji w obrębie układu ruchu.

Innym typem wad mogą być wady wynikające z patologicznej budowy ciała
(np.: płaskostopie, koślawość kolan, wady klatki piersiowej, skoliozy).
Tym niekorzystnym zmianom, oprócz wadliwej budowy ciała mogą również towarzyszyć złe nawyki postawy, które nie są wcześnie i w odpowiedni sposób korygowane.

Jedną z najczęstszych wad postawy jest boczne skrzywienie kręgosłupa zwane skoliozą. Schorzenie to występuje, według naszych statystyk, u około 80% badanych przypadków. Mówiąc o skoliozie należy ją postrzegać jako chorobę wielopłaszczyznową obejmującą nie tylko płaszczyznę czołową (widoczne boczne skrzywienie kręgosłupa), ale tez płaszczyznę strzałkową i poziomą, w obrębie których dochodzi do torsji i rotacji kręgów oraz zmian kifotycznych i lordotycznych.

Teoria Yumeiho® bazuje na przekonaniu, że nasza miednica stanowi fundament układu kostnego, i że wiele trapiących nas schorzeń ma swój początek w asymetrycznym ułożeniu kości miednicy. Przemieszczona miednica (a z taką rodzi się około 90% dzieci) jest punktem wyjściowym większości skolioz. Dalej procesem rozwoju skrzywienia kręgosłupa sterują prawa fizyki, szybkość wzrostu, oraz siedzący tryb życia, który wiąże się z brakiem ruchu.

Nieskorygowana miednica, która znajduje się w asymetrycznym położeniu wpływa przez cały czas na proces pogłębiania się skoliozy. Wszystkie te czynniki powodują niejednokrotnie szybki rozwój choroby i mogą przyczynić się do osiągnięcia przez nią dramatycznych rozmiarów. Taki stan kręgosłupa w wielu przypadkach może wymagać leczenia operacyjnego.

Terapia Yumeiho® jest w stanie określić czynnik powodujący skrzywienie boczne kręgosłupa już u czteroletniego dziecka i go skorygować.

W trosce o dalszy prawidłowy rozwój dziecko objęte jest systemem prewencyjnym YY-T (Yumeiho Youbouigaku-Taikei®), który w języku japońskim oznacza Prewencyjny System Yumeiho®. Dziecko prowadzone tym systemem jest kontrolowane przez cały okres jego wzrostu aż do zakończenia budowy kręgosłupa. Wczesne wykrycie skoliozy, właściwa profilaktyka i odpowiednio dobrane leczenie stwarza możliwość skutecznej terapii, polegającej zarówno na zapobieganiu jak i leczeniu już istniejącej wady.