Zapraszamy dzieci i młodzież na kontrole postawy ciała. Podczas pierwszej konsultacji ustalamy przemieszczenie układu kostnego, ustawienie miednicy, długość kończyn dolnych i oceniamy postawę ciała. Badanie wykonywane jest w postawie nawykowej dziecka, która w odróżnieniu od postawy wymuszonej, bacznej, daje właściwy i rzeczywisty obraz postawy ciała. Po tym badaniu ustalany jest sposób dalszego postępowania.
  • U dziecka z rozpoznaną skoliozą jednołukową (funkcjonalną), dokonujemy korekcji, która jest całkowicie bezpieczna i bezbolesna. Dziecko objęte zostaje akcją prewencyjną i jest zapraszane na kolejne konsultacje z częstotliwością uzależnioną od stanu jego kręgosłupa.
  • U dziecka z rozpoznaną skoliozą dwułukową (strukturalną), kiedy na prewencję jest już za późno, proponowana jest seria zabiegów metodą Yumeiho®. Liczba i ich częstotliwość uzależniona jest przede wszystkim od wielkości kąta skrzywienia, wieku i podatności pacjenta na terapię.
  • W dalszym etapie leczenia dziecko zostaje objęte systemem prewencyjnym Yumeiho® (YY-T), który dzieci z rozpoznaną skoliozą jednołukową zabezpiecza przed jej dalszym rozwojem i przekształceniem się w skrzywienie dwułukowe. Dzieci, u których była prowadzona terapia, w kolejnym etapie leczenia chroni przed nawrotem schorzenia.
  • W ramach akcji prewencyjnej pierwsza konsultacja dla dzieci i młodzieży jest bezpłatna.